Szakkollégium

A 2004-től működő szakkollégiumunk fő célkitűzése lehetőséget teremteni a Babeş-Bolyai Tudományegyetem művészettörténet szakos hallgatói számára olyan művészettörténeti kutatások végzésére, amelyekre a jelenlegi egyetemi struktúra keretei között anyagi, vagy személyi feltételek hiányában nem adódik lehetőségük. E célkitűzésünk a hallgatók tudományos kutatásainak tutori rendszerben történő támogatásával, módszertani jellegű problémákra fókuszáló előadások szervezésével, tanulmányutakkal, valamint a hallgatók terepmunkáihoz szükséges infrastruktúra és fogyóanyag-költségek, ösztöndíjak előteremtésével valósul meg. A szakkollégium keretében végzett kutatások tematikáját nem állt szándékunkban korlátozni, így az erdélyi művészet egyes specifikus kérdéseinek, emlékcsoportjainak vizsgálatával foglalkoznak a felvételt nyert hallgatók.

A szakkollégiumunk keretében végzett munka eredményességét a színvonalas, az esetek többségében új kutatási eredményeket tartalmazó kéziratok elkészülte mellett az Erdélyi Tudományos Diákköri Konferenciákon elért eredmények is bizonyítják, ahol évek óta a Művészettörténet szekció előadásainak zömét szakkollégiumunk hallgatói tartják, a szekció díjazottjai is általában közülük kerülnek ki. Szakkollégistáink rendszeresen részt vesznek a kétévente Magyarországon megrendezésre kerülő Országos Diákköri Konferencián is, ahol a Humán Tudományi Szekció, Művészettörténet alszekciójában a következő helyezéseket érték el:

2009, Szeged: Sidó Zsuzsa, III. hely (Az őraljaboldogfalvi Kendeffy-kastély 19. századi építéstörténete)
2011, Eger: Pál Emese, I. hely (Örmény szentek ábrázolásai a szamosújvári Szentháromság-templom gyűjteményéből)
2013, Debrecen: Visky Mária, III. hely (Bánffy Miklós újabb arca - két serleg tükrében)
2013, Eger, Művészettudományi Szekció: Visky Mária, különdíj [Incze Ferenc iparművészeti tervei (1937–1943)]
2015, Budapest, Budapest székesfőváros különdíja: Barazsuly Viktória Adrienn: Új színházat Kolozsvárnak – A kolozsvári Nemzeti Színház építése és épülete a sajtó tükrében (1904)

A szakkollégium vezetője: dr. Pál Emese egyetemi adjunktus