Könyvtárhasználati szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat

Beiratkozás

 • Könyvtárunk nyilvános szakkönyvtár, az olvasóterem rendszeres látogatásának és a könyvek kölcsönzésének feltétele a könyvtári tagság. Beiratkozásra a helyszínen van lehetőség.
 • A beiratkozáskor a könyvtár szabályait meg kell ismerni, amelyet a belépési nyilatkozat aláírásával igazol az olvasó. Aláírás után a szabályok nem ismerése nem mentesít a be nem tartásukkal járó következmények alól.
 • A beiratkozás költsége 5 RON, a könyvtár használata díjtalan.
 • A beiratkozásnál kért és rögzített adatokat az adatvédelmi törvények előírásait betartva kezeljük. Az adatokban történt változásokat az olvasónak saját érdekében minél hamarabb be kell jelentenie.

A könyvtárhasználat általános szabályai

 • Könyvtárunk állománya szabadpolcon található – katalógusunk elérhető itt.
 • Olvasótermünkben, helyben használatra a könyvtár teljes állományát az olvasók rendelkezésére bocsájtjuk. Nyitvatartási időben minden olvasó jogosult fénymásolni vagy saját géppel fotózni is.
 • A beiratkozottak a könyvtár szolgáltatásait csak személyesen vehetik igénybe.
 • Az állomány és az olvasószolgálati terek épségben tartása, fokozott gonddal történő használata minden olvasó kötelessége. A könyvtári tulajdonú művekbe bármiféle bejegyzést tenni, oldalaikat behajtani vagy megcsonkítani nem szabad! A szándékosan vagy gondatlanságból kárt okozó személynek az okozott kárt meg kell térítenie.
 • A könyvtárban való tartózkodás megkívánja a fokozottan csendes, a többi olvasót nem zavaró magatartást.

Kölcsönzési feltételek

 • Könyvtárunkból kölcsönözni csak a BBTE Magyar Történeti Intézetének hallgatói és oktatói jogosultak.
 • A könyveket maximum 10 napra lehet kikölcsönözni.
 • Egy olvasónál egyszerre 3 könyv lehet! Újabb könyveket csak a kint lévők visszahozatala után lehet kölcsönözni!
 • A kölcsönzési határidő lejárta után felszólítást küldünk minden olvasónak.
 • A könyvtár állományának legnagyobb része kölcsönözhető. Az alábbi kategóriák NEM kölcsönözhetőek
  • Kézikönyvtári könyvállomány (lexikonok, szótárak)
  • Különgyűjteményes anyagok
  • Nagyméretű, vastag albumok
  • Rossz állapotú, széthulló könyvek
 • A szemináriumi kötelező könyvészetben szereplő könyvek csak egyik napról a másikra és hétvégére kölcsönözhetőek, előzetes egyeztetés alapján.
 • Elveszett vagy megrongált könyveknek és egyéb könyvtári anyagoknak a bolti/antikváriumi árát kell megtéríteni, vagy egy másik jó állapotban lévő példánnyal kell pótolni.

Fénymásolási lehetőség

 • Könyvtárunk másolási szolgáltatásai térítés ellenében igényelhetőek az alábbi összegek szerint:
  • fénymásolás könyvtári anyagról: 10 bani/oldal.
  • Megjegyzés: a fénymásolás nem a könyvtáros feladata, segítsége természetesen igényelhető.

Megjegyzés: a könyvtári szabályzat állapotáról, a szükséges módosításokról – a könyvtáros javaslatainak figyelembevételével – az Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány gondoskodik. A könyvtári látogatóknak beiratkozáskor tudomásul kell venniük jelen szabályzat előírásait, ismerniük kell annak tartalmát.