Entz Géza bibiliográfiája

1937
A magyar műgyűjtés történetének vázlata 1850-ig. Budapest 1937.

1939
Barkóczy Ferenc gróf, a magyar barokk kor nagy mecénása. Történetírás 3. 1939. 3-4 . 167-197.
Jankovich Miklós a műgyűjtő. Arhaeológiai Értesítő 52. 1939. 165-186.
A magyar festészet fejlődése. Magyar Kultúrszemle 2. 1939. 6. 1-2.
A magyar szabadságharc festője. (Madarász Viktor). Napkelet 17. 1939. 9. 202-210.

1940
Az elmúlt évad kepzőművészeti kiállításairról. Magyar Kultúrszemle 3. 1940. 9. 210.
Gondolatok művészetünk nemzeti vonásairól. Magyar Kultúrszemle 3. 1940. 1. 13-14.
Klimó György pécsi püspök kulturális tevékenysége. Pannónia 6. 1940. 2. 197-221.
A műgyűjtés fejlődése és jelentősége. Magyar Kultúrszemle 3. 1940. 12. 310-311.
Szent István, a bambergi lovas. Napkelet 18. 1940. 8. 394-399. -ugyanez: Der Reiter von Bamberg. Ungarn, Dezember 1942. 739-746.

1941
L'architecture sacrée en Hongrie. Nouvelle Revue de Hongrie 2. 1941. 39-44.
Kazinczy Ferenc és a nemzeti művészet gondolata. Szépművészet 2. 1941. 4. 81-84.
Klimó GYörgy mint Janus Pannonius-kutató. Regnum 1940-41.
Magyar szobrászok. Andrássy Kurta János. Magyar Kultúrszemle 4. 1941. 12. 308-309.
Magyar szobrászok. Borbereki Kováts Zoltán. das 4. 94.
Magyar szobrászok. Ferenezy Béni. das. 7. 167-168.
Magyar szobrászok. Medgyessy Ferenc. das. 1. 18-19.
Magyar szobrászok. Ohmann Béla. das. 2. 43-44.
Magyar szobrászok. Pátzay Pál. das. 6. 140-141.
Magyar szobrászok. Szervátiusz Jenő. das. 3. 66-67.
Művészeti élet Kolozsvárott. das. 12. 307.
Nők a kepzőművészetben. das. 12. 309.
A pécsi székesegyház kincseinek sorsa. Pannónia 7. 1941-1942. 3-4. 329-341.
Les prélats hongrois et leur oeuvre d'urbanisme au cours du XVIII. sičcle. Nouvelle Revue de Hongrie 2. 1941. novembre 345-347.
Tudósok, írók, művészek. Borsos Miklós. Magyar Kultúrszemle 4. 1941. 9. 201-202.

1942
A csicsókeresztúri római katolikus templom. Erdélyi 'I'udományos Füzetek 134, Kolozsvár 1942.
A dési református templom. Erdélyi 'I'udományos Füzetek 141, Kolozsvár 1942.
Az Erdélyi Múzeum név- és szakmutatója. 1874-1917. 1930-1937. (ValentinyAntallal együtt) Kolozsvár 1942.
A cegei Wass-kastély. Ellenzék 63. 28. 11. 1942. 9.
Csíkmenaság. das. 10. 8. 2.
Egy székelyföldi műgyűjtemény. das. 2. 10. 2.
Erdélyi levél. Fiatal Magyarság 24. 12. 1942. 207.
Az esztergomi királyi palota. Pásztortűz 28. 1942. 3. 102-110.
Kirándulás a múltba. Ellenzék 63. 7. 2. 1942. 8.
A kolozsvári művészeti hetek. Magyar Kultúrszemle 5. 1942. 6. 138.
Magyar főpapok művészeti és műveltségi tevékenysege a XVIII. században. Regnum Egyháztörténeti Évkönyv. Festschrift Gyula Szekfű, 1942. 253-273.
Magyar szobrászok. Abonyi Grandtner Jenő. Magyar Kultúrszemle 5. 1942. 7. 155. Magyar szobrászok. Boldogfai Farkas Sándor. das. 2. 43-44.
Magyar szobrászok. Madarassy Walter. das. 3. 67-68.
Magyar szobrászok. Mikus Sándor. das. 8. 176-177.
Magyar passióábrázolások. Pásztortűz 28. 1942. 4. 146-152.
Mai művészetünk irodalma. Hitel 1942. 2. 124-128.
Mátyás király visegrádi palotája. Ellenzék 63. 3. 9. 1942. 2.
Szász író Erdély történelméről. Hitel 7. 1942. 7. 422-435.
A szentbenedeki Kornis-kastély. Ellenzék 63. 18. 3. 1942. 1.
Szilágyság. das. 6. 6. 11.
Tudósok, irók, művészek. Ispánki József. Magyar Kultúrszemle 5. 1942. 10. 222. Tudósok, irók, művészek. Jálics Ernő. das. 9. 198.
Die ungarische Renaissance und ihr Fortleben im Zeitalter der Turkenherrschaft. Das Bildwerk. Vom Geist der ungarischen Kunst. Berlin 1942, 29-32.
A zsibói kastély. Ellenzék 63. 1942. 24. 12. 8.

1943
A középkori székely művészet kérdései. Erdélyi Tudományos Füzetek 162. Kolozsvár 1943.
Szolnok-Doboka középkori művészeti emlékei. Erdélyi Tudományos Füzetek 150. Kolozsvár 1943.
Altorja műemlékei. Pásztortűz 29. 1943. 154-159.
A Barabás Miklós Céh képzőművészeti kiállítása a Műcsarnokban. Ellenzék 64. 16. 11 . 1943. 2.
A Barabás Miklós Céh kiállitása Kolozsvárt. Hitel 8. 1943. 768-772.
A besztercei szász temlom. Ellenzék 64. 20. 2. 1943. 6.
Egy fiatal erdélyi festő. das 8. 3. 2.
Az elmúlt 30 év magyar festészete. A kolozsvári Műcsarnok második tárlata. das 7. 6. 2.
Erdélyi szászok és magyarok. Erdélyi Múzeum 48. 1943. 1-4. 509-515.
Jelentés Sütő-Nagy Jenő csíkszentmártoni közjegyző levéltárából. (Jakó Zsigmonddal) das. 1943. 1-4. 268-278.
Két székelyföldi vártemplom. Pásztortűz 29. 1943. 75-80.
Két udvarhelyszéki templom. Ellenzék 64. 18. 10. 1943. 9.
Kolozsvári késő barokk és újklasszikus házak. Kolozsvári Szemle 2. 1943. 2. 112-125.
Kolozsvár zenei életéről. A Zene 24. 6. 2. 1943. 91-92.
Könyvek a művészetről. Magyar Kultúrszemle 6. 1943. 8. 171-172.
A középkori Beszterce. Ellenzék 64. 10. 4. 1943. 6. és Besztercei Hírlap 17. 4. 1943. 16. 3.
Kurz Antal leveleiből. 48-as Erdély, Kolozsvár 1943. 29-32.
Magyar szobrászok. Csúcs Ferenc. Magyar Kultúrszemle 6. 1943. 3. 66.
Magyar szobrászok. Kerényi Jenő. das 1. 18-19.
Magyar szobrászok. Kocsis András. das 2. 41-42.
Magyar szobrászok. Szomor László. das 7. 165-166.
A Nagyhomoród völgye. Ellenzék 64. 6. 2. 1943. 7.
Der Reiter von Bamberg. Deutsch-ungarische Begegnungen. hrsg. v. Béla Pukánszky. Budapest-Leipzig-Milano, 1943. 107-115.
Régi kalotaszegi műemlékek. Bánffyhunyad. Magyarbikal. Kalotaszentkirályű. Ellenzék 64. 15. 5. 1943. 6.
Régi kalotaszegi műemlékek. Egeres. Farnos. das 3. 7. 2.
Régi kalotaszegi műemlékek. Magyarkapus. Kiskapus. das 14. 8. 8.
Régi kalotaszegi műemlékek. Vista. Nádasdaróc. das 5. 6. 7.
Székely műemlékek a Nagyküküllő mellett. das 30. 10. 7.
A székelyudvarhelyi r. k. plébániatemplom. Közlemények az erdélyi Nemzeti Múzeum törteneti-művészeti és néprajzi tárából 1943. 99-112.
Székely műemlékek a Nagyküküllő mellett das 13. 11. 7.
Wass-Tarjányi Ákos családi levéltára Cegén. Erdélyi Múzeum 48. 1943. 1-4.109-110.

1943
Erdélyi kastélyok. Hitel 9. 1944. 1. 51-55.
Élő magyar zeneszerzők: Geszler György. A Zene 25. 7. 1. 2. 106-107.
Gondolatok a művészi ízlésről. Magyar Kultúrszemle 7. 1944. 1. 3-4.
Három régi ajtószárny az erdélyi Nemzeti Múzeum történeti tárából. Közlemények az erdélyi Nemzeti Múzeum történeti-művészeti és néprajzi tárából 1944. 111-119.
Az itáliai renaissannce nagymesterei. Ellenzék 65. 18. 3. 1944. 5.
A magyarkeceli református templom. Technika 25. 1944. 4. 177-179.
A székelyföldi ösztöndíjas festők kiállítása. Hitel 9. 1944. 3. 175-178.
Székely templomerődök. Szépművészet 5. 1944. 4. 120-126.
Szolnok-Doboka műemlékei. Szolnok-Doboka magyarsága. Szerk. Szabó T. Attila. Dés-Kolozsvár 1944. 191-230.
Szovátai kapuk. Ellenzék 65. 1944. 11. 3. 9.
Újabb kutatások a magyar művészet keleti kapcsolatairól. Erdélyi Múzeum 49. 1944. 1-4. 150-153.

1945
Az erdélyi műtörténetírás kérdéseihez. Erdélyi Tudományos Intézet Kiadványai. Kolozsvár, 1945.
A dési középkori templomok legrégibb ábrázolásai. Erdélyi Múzeum 50. 1945. 1-4. 31-36.
A kolozsvári hivatásos képzőművészek kiállítása. das 1945. 1-4. 128-129.
Négy történelmi kiállítás Kolozsvárt. das 1945. 1-4. 277-279.

1946
Kolozsvár környéki kőfaragó műhely a XIII. században. Erdélyi Tudományos Intézet Kiadványai, Kolozsvár, 1946.
A szamosfalvi Mikola-udvarház. Erdélyi Múzeum 51 . 1946. 1-4. 56-58.

1947
A széki református templom. Erdélyi Tudományos Intézet Kiadványai, Kolozsvár 1947.

1948
A Farkas utcai templom. Kolozsvár 1948.
A Farkas utcai templom. Református Szemle 43. 1948. 14. 421-428. 15. 455-462. 16. 488-505. 17. 522-531. 18. 551-556.

1951
Kisfaludy emlékmúzeum Sümegen. Szabad Művészet 5. 1951. 7. 311.
A román nép építészetének fejlődése. Építés-Építészet 3. 1951. 2. 85-93.

1952
Középkori építészetünk munkaszervezetének kérdéséhez. Archaeológiai Értesítő 79. 1952. 2. 147-150.
Szathmári Pap Mihály mint éremgyűjtő. Numizmatikai Közlöny 50-51. 1952. 48-57.
XV-XVIII. századi bekarcolások falfestményeken. Művészettörténeti Értesítő 1. 1952. 131-132.

1953
Adalék Kolozsvár városképének fejlődéséhez. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Évkönyve Budapest 1953, 146-151.
Kiözépkori végrendeletek művészeti vonatkozásai. Művészettörténeti Értesítő 2. 1953. 1-2. 171-175.
Műemléki feladatok. Múzeumi Híradó 1953. 1. 24-25.
A Szent Mihály-templom és a Szent Jakab-kápolna. Sopron és környéke műemlékei, Magyarország műemléki topográfiája 2. Szerk. Dercsényi Dezső. Budapest 1953. 2. kiadás: Budapest 1956. 387-412.

1954
Buják, Ecseg, Salgótarján, Szécsény. Nógrád megye műemlékei. Magyarország műemléki topográfiája 3. Szerk. Dercsényi Dezső. Budapest 1954, 153-158, 184-187, 353-359, 370-396.
Harina (Herina) rormánkori temploma Művészettörténeti Értesítő 3. 1954. 1. 20-33.

1955
A csarodai tcmplom. Művészettörténeti Értesítő 4. 1955. 2. 206-215.
I bronzetti della Collezione Marczibányi. Acta Historiae Artium 2. 1955. 3-4. 215-234.
A Hess András téri volt domonkos templom romjai, a Kapisztrán téri Mária Magdolna-templom, a Szentháromság téri Nagyboldogasszony-templom (Csemegi Józseffel). Budapest műemlékei 1. Magyarország műemléki topogáfiája 4. Szerk. Horler Miklós. Budapest 1955, 347-383, 437-458.
Tihany műemlékei. Élet és Tudomány 10. 1955. 37. 1167-1170.

1956
Gótikus udvarház Alsóörsön. Művészettörténeti Értesítő 5. 1956. 2-3. 125-132. Műemlékvédelem Sopronban. Soproni Szemle 10. 1956. 4. 360-366.
Az utolsó három év műemlékvédelme. Művészettörténeti Értesítő 5. 1956. 4. 314-317.

1957
Műemlékek ismertetése 1-2 (Gerő Lászlóval). Budapest 1957.
Műemléki kérdések Esztergomban. Műemlékvédelem 1. 1957. 1. 3-6.
Művészek és mesterek az erdélyi gótikában. Kelemen Lajos Emlékkönyv. Kolozsvár 1957, 249-264.
La protection des monuments historiques en Hongrie. Congrčs International des Architectes et Techniciens. Paris 1957. 73-76.
A szeged-csorvai bronz tömjénező. Művészettörténeti Értesítő 6. 1957. 1. 11-16.
La tutela dei monumenti negli ultimi tre anni. Acta Historiae Artium 4. 1957. 3-4. 297-322.

1958
A Balaton környék műemlékei (Gerő Lászlóval). Magyar műemlékek, Budapest 1958.
A gyulafehérvári székesegyház. Budapest 1958; rövidítve: La cathédrale dc Gyulafehérvár. Acta Historicae Artium 5. 1958. 1-2. 1-40.
Építészettörténeti és Műemlékvédelmi Konferencia Budapesten, Műemlékvédelem 2. 1958. 2. 65-66.
A Káptalan utca 2. sz. Középkori ház Pécsett. das. 1958. 2. 72-78.
A közép-európai művészet kérdései a román korban. Építés- és Közlekedéstudományi Közlemények 2. 1958. 3-4. 541-546.
Megjegyzések idegen nyelvű kiadványaink kérdéséhez. Művészettörténeti Értesítő 7. 1958. 4. 313-315.
A ráckevei járás műemlékei. Áporka, Dömsöd, Dunaharaszti, Kiskunlacháza, Lórév, Makád, Ráckeve, Szigetbecse, Szigetcsép, Szigetszentmárton, Szigetszentmiklós, Szigetújfalu, Taksony, Tököl. Pest megye műemlékei. l-2. Magyarország műemléki topográfiája 5. Kiadta: Dercsényi Dezső. Budapest, 1958. Bd. 1. 226-227, 332-337, 343-345, 448-454, 472-473, 476-477; Bd. 2. 7-40, 134-136, 136-139, 144-145, 145-151, 170-171, 219-223.
A soproni Szent Lélek-templom újabban előkerült gótikus részletei. Műemlékvédelem 2. 1958. 1. 35-36.

1959
A középkori Magyarország művészete. A TIT Művészettörténet sorozata. Budapest 1959.
Nyírbátor (Szalontai Barnabással). Budapest 1959. 2. kiadás: 1969. 3. változtatott és bővített kiadás: 1979. 4. változtatott kiadás: 1982.
Deux pierres sculptées a décor de palmettes de Sződ. Bulletin du Musée National Hongrois des Beaux-Arts 15. 1959. 27-33.
Die Gotik in Ungarn. Acta Historiae Artium 6. 1959. 1-2. 217-232
A magyarországi gótika kutatásának legújabb eredményei. Művészettörténeti Értesítő 8. 1959. 4. 304-311.
Jelentés az Országos Műemléki Felügyelőség 1958. évi munkájáról. Műemlékvédelem 3. 1959. 2. 65-74.
Két palmettadíszes kő Sződről. Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts 15. 1959. 81-84.
Westemporen in der ungarischen Romanik. Acta Historiae Artium 6. 1959. 1-2. 1-19
Nyugati karzatok román kori építészetünkben, Művészettörténeti Értesítő 1959. 2~3. 130-142.

1960
A boroszlói városháza Mátyás-arckepei. Művészettörténeti Értesítő 9. 1960. 3. 191-196.
Az esztergomi királyi kápolna oroszlános festménye. Esztergom Évlapjai 1 . 1960. 5-10.
Falfestmények helyreállítása. Magyar Műemlékvédelem 1. 1949-7959. Budapest 1960. 155-168.
Jelentés az Országos Műemléki Felügyelőség 1959. évi munkájáról. Műemlékvédelem 4. 1960. 3. 129-135.
Nagy Kázmér rendelete 1353-ból a plocki városfal epítésére. das. 1960. 1. 18-21.
Vas megye gótikus műemlékei. Vasi Szemle 1960, 2. 41-49.

1961
Kecskemét (Szappanos J. És Genthon Istvánnal), Budapest 1961.
Bodó István hagyatéki leltára 1537-ből. Numizmatikai Közlöny 60-61. 1961. 84-85.
Jelentés németországi kiküldetésemről. Műemlékvédelem 5. 1961. 4. 230-234.
Magyar műgyűjteményt ábrázoló XVIII. századi festmény. Művészettörténeti Értesítő 10. 1961 . 2-3. 193-195.
Mittelalterliche rumänische Holzkirchen in Siebenburgen. Omagiu lui George Oprescu, Bucuresti 1961. 159-171.
Az Országos Műemléki Felügyelőség 1960-ban végzett munkái. Műemlékvédelem 5. 1961. 2. 65-70.

1962
Az alsóörsi gótikus ház. Veszprém megye természeti és történeti érdekességei 1. Veszprém 1962.

1963
Le chantier cistercien de Kerc. Acta Historiae Artium 9. 1963. 1-2. 1-38
A kerci cisztercita építőműhely. Művészettörténeti Értesítő 12. 1963. 2-3. 121-147.
Dr. Csemegi József (1909-1963). Művészettörténeti Értesítő 12. 1963. 4. 228-229.
Kelemen Lajos. Műemlékvédelem 7. 1963. 4. 252-253.
A Magyar Régészeti, Művészettörténeti és Éremtani Társulat 1962. évi működéséről. (Radocsay Dezsővel és P. Weinerrel), das. 1963. 4. 230-232.
Nouveaux résultats des recherches poursuivies en Hongrie sur le gothique tardif et la Renaissance, Studia Historica 1963. 467-491.
10 Jahre Ungarische Kunsttopographie, Acta Historiae Artium 9. 1963. 3-4. 393-396.

1969
István király szarkofágja. (Szakál Ferenccel) Az István király Múzeum Közleményei, Székesfehervár 1969.
Az Országos Műemléki Felügyelőség falkép-helyreállítási és faszobrászati munkái 1963-1966. Magyar Műemlékvédelem 4. 1963-1966. Budapest, 1969. 253-254.

1971
Szakál Ernő visegrádi kiállítása. Soproni Szemle 25. 1971. 4. 362-368.
Zur Ikonographie des Sündenfalls. Mélanges offerts ŕ Szabolcs de Vajay, Braga 1971. 183-186.

1977
Emlékezes Kós Károlyra. Református Egyház 29. 1977. 12. 284.
A műemléki helyreállítások tudományos előkészítése és dokumentálása. Magyar Műemlékvédelem 8. 1973-1974, Budapest 1977, 301-312.

1978
Árpád-kori kőfaragványok kiállítása Székesfeherváron. Művészet 19. 1978. 10. 5-7.
Les bases de principe et de pratique de la formation des restaurateurs en Hongrie. Comité pour la conservation de l'ICOM 5ičme Réuion triénnale, Zagreb 1978.
Die römisch-katholische Dorfkirche von Torda. Acta Historiae Artium 24. 1978. 1-4. 153-158.

1982
Gotische Architektur im mittelalterlichen Ungarn und ihre Österreichischen Beziehungen im 14. Jahrhundert. Von österreichischer Kunst. Franz Fuhrmann gewidmet. Hrsg. v. Institut für Kunstgeschichte der Universität Salzburg. Klagenfurt 1982. 17-21.
Die Hl. Nikolaus-kirche von Eperjes(Prešov). Acta Archaeologica 34. 1982. 1-4. 213-220.
Kiállítás a feldebrői templom műemléki helyreállításáról. Műmlékvédelem 26. 1982. 2. 153-154.
A restaurátor helye és hivatása. Múzeumi Műtárgyvédelem 10. 1982. 203-206.

1985
A Jankovich-gyűjtemény festményeiről. Jankovich Miklós a gyűjtő és mecénás 1772-1846. Szerk. Belitska-Scholz Hedvig. Művészettörténeti füzetek 17, Budapest 1985, 79-81.

1988
Képzőművészeti alkotások. (Balás Gáborral és Sándorfy F.) A székely művelődés evszázadai. Szerk. Balás Gábor. Budapest 1988.
Művészet Zsigmond király korában. 1387-1417, Művészet 29. 1988. 3. 8-13.
Rómer Flóris emlékezete (1815-1889). Műemlékvédelem 32. 1988. 4. 205-208.

1991
A hátszegi nemesi udvarházak kincsei. Magyar Múzeum 1. 1991. 1-4. 81-83.
A művészettörténész Bíró József és az erdélyi kastélyok. Bíró József (1907-1945) emlékkiállítása. Budapest 1991, 18-20.
Szász író Erdély történetéről. Hitel: Kolozsvár 1935-1944. 1-2. Szerk. Záhony É. Budapest 1991, 262-273.

1992
Bevezető. Faragott kőszószékek Erdélyben. Az Országos Műemlekvédelmi Hivatal és a Magyar Építészeti Múzeum kiállítása 1992, Szerk. Murádin-Beyer, Sebestyén József, Ördög Edit, Budapest 1992.
Borsos Béla 1913-1991. Ars Hungarica 20. 1992. 2. 95-99.
Hans Hammer, Werkmeister des StraLssburger Münsters in Ungarn. Acta Historiae Artium 35. 1990-1992. 1-2. 35-40 és: Le séjour en Hongrie de Hans Hammer, futur maitre d'oeuvre de la cathédrale de Strassbourg. Bulletin de la Cathédrale de Strassbourg 20. 1992. 7-10.