Művelődéstörténeti források feltárása

Kutatási programjaink egyik prioritása Erdély legfontosabb XVI-XVIII. századi művészettörténeti vonatkozású írott forrásainak feltárása és közzététele.

• a gyulafehérvári rk. püspökség vizitációs jegyzőkönyveinek közzététele
• A Berettyó-felvidéki református egyházközségek történeti adattára
• A középkori és koraújkori Kraszna és Közép-Szolnok vármegyék műemléki topográfiája