Az Alapítvány Gyűjteményei

Adrian Giurgiu építész hagyatéka

Adrian Giurgiu építész a kolozsvári Tervezőhivatal munkatársaként kezdett el Kolozsvár településképének változásaival, a város műemlék épületeinek történetével foglalkozni. 2002-ben a Pro Professione Alapítvány támogatásával Alapítványunk tulajdonába került hagyatéka a következő fő csoportok köré szerveződik: Kolozsvárral, Kolozs megyével és más megyékkel kapcsolatos gyűjtemények, valamint nyomtatványok. Az 545 kolozsvári térképszelvényt, 258 építészeti tervrajzot, 604 héliomásolatban fennmaradt felmérést, 144 pausz felmérési rajzot, 147 homlokzatrajzot, 3326 XIX. századi iratot és kb. 160 tekercs filmet, valamint üvegnegatívokat, feljegyzéseket tartalmazó hagyaték főként Kolozsvár és környéke topográfiájára vonatkozóan képez gazdag anyagot.

A Kolozsvárral kapcsolatos rész tartalmazza a város első (1869), XX. század eleji és későbbi telekkönyvi térképsorozatait, Kolozsvár történeti központjában található épületek nagy részének felmérési rajzait (helyszínrajz, alaprajz, homlokzatok, metszetek, részletrajzok), Kolozsvár Fő terének, a központ legfontosabb utcasorainak felmérési rajzait, a város erődítésének felmérési rajzait (helyszínrajz, alaprajzok, homlokzatok, metszetek, építészeti részletrajzok), a történeti központ fontosabb utcáinak szintező rajzait (pinceszint, földszint és emeletek), kolozsvári utcaképeket, az erdőfeleki 1934-es autóversenyt, a füvészkertet, XIX. századi tervrajzokat, tanulmányok reprodukcióit rögzítő fotóanyagot (üveg- és celluloid negatívok, filmek, nagyítások), kolozsvári ingatlanokra vonatkozó kéziratokat (XIX. századi adásvételi szerződések, az 1869-es városrendezéssel kapcsolatos iratok), Adrian Giurgiu saját jegyzeteit (kolozsvári telkekre és ingatlanokra vonatkozó, valamint kolozsvári utcák és terek változásait követő cédulák), XIX. századi eredeti és másolt tervrajzok, XX. század közepi városrendezési tervek.

A Kolozs megyei anyag Kolozs megyei települések XX. századi térképeit, urbanisztikai rendezésük tervrajzait és az 1970-es években készült felvételeit tartalmazza. Az ország más megyéire vonatkozó anyag a Máramaros megyei Aknasugatag üveg- és celluloidnegatívon rögzített látképeit és Szeben megyei települések utcaképeinek filmen rögzített felvételeiből áll.

A nyomtatványok között Kolozsvár történetére vonatkozó könyvek, építészeti és művészettörténeti folyóiratok, különlenyomatok és fénymásolatok találhatók.