Kiadványaink

Megjelent kiadványok

Kovács András − Kovács Zsolt (szerk.): Erdélyi római katolikus egyházlátogatási jegyzőkönyvek és okmányok I. 1727−1737 (Erdélyi Művelődéstörténeti források 1.). Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány, Kolozsvár, 2002. 230 p. 20 RON
Kovács András (szerk.): A marosillyei Veres-bástya (Erdélyi Művelődéstörténeti Források 2.).  Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány, Kolozsvár, 2004. 144 p.                   Elfogyott
Kályhacsempék Csík-, Gyergyó és Kászonszékből (XV-XVIII. század). Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány, Kolozsvár, 2005. 158 p. Elfogyott
  A szatmárnémeti Kossuth-kert története. Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány, Kolozsvár, 2008. 117 p. 20 RON
Fehér János: Teleki Mihály udvartartási naplója (1673–1681). Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány, Kolozsvár, 2007. 682 p. 35 RON
Kovács Zsolt − Sarkadi Nagy Emese − Weisz Attila (szerk.): Liber discipulorum. Tanulmányok Kovács András 65. születésnapjára. Erdélyi Múzeum-Egyesület − Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány, Kolozsvár, 2011. 391 p. 35 RON
Kovács Zsolt – Orbán János (szerk.): Táguló horizont. Tanulmányok a fiatal művészettörténészek marosvásárhelyi konferenciájának előadásaiból. Erdélyi Múzeum-Egyesület – Maros Megyei Múzeum − Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány, Marosvásárhely – Kolozsvár, 2013. 35 RON

 

Előkészületben

 

Emődi Tamás: A középkori és koraújkori Kraszna és Közép-Szolnok vármegyék műemléki topográfiája.
                     (várható megjelenés: 2016 nyara)