2%-t az EGA támogatására!

Kérjük, támogassa adója 2%-ával az Enzt Géza Művelődéstörténeti Alapítványt! Ezzel Ön is hozzájárulhat könyvtárunk fejlesztéséhez és a kolozsvári művészettörténész képzés támogatásához.

Azoknak a személyeknek, akiknek a jövedelme csak fizetésből származik, a 230-as formanyomtatványt kell kitölteniük.
Azoknak a személyeknek, akiknek más forrásokból eredő jövedelme is van a 200-as formanyomtatványt kell kitölteniük.

Kérjük vezesse be adatainkat a formanyomtatvány III.2. pontjához:
Fundația de Istoria Culturii Entz Géza
CUI 12143
004
Banksz
ámlaszám: RO64RNCB0106026606550001
A pontos összegre vonatkozó részt hagyja szabadon, ezt majd kiszámolják az adóhivatalban

A kitöltött adóbevallási űrlapokat elküldhetik postán állandó lakhelyük pénzügyi hatóságainak, vagy leadhatják személyesen is. Minden év december 31-ig a pénzügyi hatóságok összesítik az adatokat, és az összegyűlt összegeket átutalják a célszervezeteknek.

Az adóbevallások leadásának határideje: 2017. május 25.

Támogatását köszönjük!